NHA KHOA DUYÊN

CHỌN NIỀNG RĂNG - CHỌN NHA KHOA DUYÊN

NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI CÓ ĐAU KHÔNG?

Niềng răng là gì?

Niềng răng là một hình thức tác động cơ học lên răng để hàm được đều, đẹp trở lại trong một thời gian dài (khoảng 18 – 24 tháng). Hiện nay có rất nhiều phương pháp niềng răng từ truyền thống cho đến hiện đại, để các khách hàng có thể chọn lựa theo khả năng tài chính lẫn tình trạng sức khỏe của bản thân.

Có phương pháp thực hiện nhanh, dễ dàng nhưng cũng có phương pháp được thực hiện phức tạp hơn. Tuy nhiên, điều mà nhiều khách hàng quan tâm chung đó là niềng răng có đau không, vì ít nhiều phương pháp nào cũng sẽ tác động lên răng.

Niềng răng là một hình thức tác động cơ học lên răng để hàm được đều, đẹp trở lại trong một thời gian dài (khoảng 18 – 24 tháng). Hiện nay có rất nhiều phương pháp niềng răng từ truyền thống cho đến hiện đại, để các khách hàng có thể chọn lựa theo khả năng tài chính lẫn tình trạng sức khỏe của bản thân.

Niềng răng có đau không?

Có phương pháp thực hiện nhanh, dễ dàng nhưng cũng có phương pháp được thực hiện phức tạp hơn. Tuy nhiên, điều mà nhiều khách hàng quan tâm chung đó là niềng răng có đau không, vì ít nhiều phương pháp nào cũng sẽ tác động lên răng.

Niềng răng là một hình thức tác động cơ học lên răng để hàm được đều, đẹp trở lại trong một thời gian dài (khoảng 18 – 24 tháng). Hiện nay có rất nhiều phương pháp niềng răng từ truyền thống cho đến hiện đại, để các khách hàng có thể chọn lựa theo khả năng tài chính lẫn tình trạng sức khỏe của bản thân.

Có phương pháp thực hiện nhanh, dễ dàng nhưng cũng có phương pháp được thực hiện phức tạp hơn. Tuy nhiên, điều mà nhiều khách hàng quan tâm chung đó là niềng răng có đau không, vì ít nhiều phương pháp nào cũng sẽ tác động lên răng.

Chia sẻ: